Poskytujeme audítorské a účtovnícke služby už od roku 1990

Audit a previerky

 • - štatutárnych a iných účtovných závierok
 • - prvkov a častí účtovných závierok
 • - metodika auditingu pre audítorov

Účtovníctvo

 • - podľa slovenských postupov
 • - podľa IFRS
 • - v súlade s EÚ nariadeniami a smernicami

Dane

 • - daň z príjmov
 • - DPH
 • - iné

Spravovanie spoločnosti

 • - výročné správy
 • - výbor pre audit
 • - audítor verzus manažment

Čo je nové v audite?    SKAU | UDVA | MFSR | IFAC

Vzdelávanie

Radi Vás v uvedených oblastiach naškolíme. Ponúkame aj témy podľa potrieb ušité na mieru Vašej spoločnosti.

Témy školení a seminárov

Pomoc v účtovníctve

Pozrite si niektoré dokumenty ako bezplatné pomôcky.

Pomôcky pre účtovníctvo

Poradenstvo v účtovníctve zdarma